Vuonna 2006 rakennettiin tilalle uusi 70 lehmän pihatto oheistiloineen. Tätä ennen maitoa tuotettiin vanhassa navetassa 22 parsipaikan voimin. Uuden navetan myötä muutos oli suuri niin eläimille kuin hoitajillekin. Siirryttiin parresta pihattoon, erillisruokinnasta seosrehuruokintaan, paalirehusta siilorehuun, ja putkilypsystä robottilypsyyn. Rakennusurakka sujui mallikkaasti, työt aloitettiin maaliskuussa 2006 ja robottilypsy käynnistyi saman vuoden lokakuussa. Haastetta lisäsi vielä karjamäärän kolminkertaistuminen. 1. Lely tuli taloon vuoden 2007 joulukuussa ja nyt vuonna 2010 uudessa navetassa ammuu yli 80 pääosin ay-rotuista lypsävää, joiden lypsystä huolehtii kaksi Lely A3 robottia. Vasikoille kunnostettiin vanhaan navettaan tilat ja näin lehmämäärä voi nykyisellään kasvaa hieman yli sadan. Lehmämäärää on tarkoitus lisätä edelleen tämänkin jälkeen, aika näyttää miten ja millä tahdilla.

Tilan keskituotos on tällä hetkellä hieman alle 9500kg, energiakorjatun tuotoksen ollessä lähes 10000kg. Tavoitteena ei ole 12 000 kg:n keskituotos ja 60% uudistus vaan pyrkimyksenä on kohtuullinen tuotos, kestävät eläimet ja pieni rehukustannus.


Purholan maitotila
Pennantie 58
51820 Hatsola

Janne Puttonen
0400-209210
janne.puttonen@maitotila.fi

Pia Puttonen
0400-014645
pia.puttonen@maitotila.fi